ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

A jelen adatvédelmi tájékoztató kialakításakor különös tekintettel vettük figyelembe az Európai
Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a
személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról,
valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, „GDPR”),
valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény (a továbbiakban: „Infotv.”) rendelkezéseit.

I. A KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE

A weboldal látogatásához (tallózás) alapvetően nincs szükség regisztrációra, azonban a weboldalon
található egyes szolgáltatások (termékrendelés) igénybe vételéhez személyes adatok közlése
szükséges.
A termékmegrendelés során kért adatok egy részének megadása önkéntes, míg a csillaggal jelölt
adatok megadása mindenképpen szükséges, amely egyben azt is jelenti, hogy ezen adatok
szolgáltatásának megtagadása esetén az érintett elfogadja annak lehetőségét, hogy a portál egyes
részeihez, illetve egyes szolgáltatásokhoz nem férhet hozzá, vagy megrendelést nem eszközölhet. A
kötelezően megadandó és így a Minkaméhészet által kezelt személyes adatok köre:
– termékrendelés: név, lakcím (szállítási cím), elektronikus levelezési cím, telefonszám

II. AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA ÉS CÉLJA, AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

Termékrendelés esetén az adatkezelés jogalapja a szerződés teljesítése, vagyis az adatkezelés olyan
szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy a szerződés megkötését
megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges. Ez esetben az adatkezelés
jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja szerinti jogalap lesz. Az érintett adatait az adatkezelő
weboldalán (www.minkameheszet.hu) webshopban leadott rendelésben meghatározott terméknek az
érintett részére való megküldése, valamint a megrendelt termék legyártása és kiszállítása, illetőleg a
termékrendeléssel összefüggően az érintettel való kapcsolattartás céljából kezeljük. Amennyiben az
érintett az adatai megadását követően a termék vételárát nem fizeti meg, úgy az érintett adatait
töröljük. Amennyiben a megrendelt termék az érintett részére kiszállításra került, az érintett adatait a
szerződés teljesítésétől számított 5 (öt) évig kezeljük.
Felhívjuk figyelmét, hogy – a hatályos jogszabályok adta lehetőségek között – a Minkaméhészet jogos
érdekének érvényesítése céljából (pl.: a vásárlással kapcsolatos esetleges jogvita rendezése) az Ön
adatait további külön hozzájárulás nélkül, a fenti joglapok megszűnését követően, valamint az Ön
hozzájárulásának visszavonását követően is kezelhetjük. Ez esetben az adatkezelés jogalapja a GDPR

 1. cikk (1) bekezdés f) pontja szerinti jogalap lesz.
  Felhívjuk továbbá a figyelmét, hogy a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény („Szt.”) és
  az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény („Art.”) iratmegőrzésre vonatkozó
  rendelkezései értelmében a termékértékesítésről kiállított, és az érintett vásárló
  részére megküldött számlát (és ekként a számlán szereplő személyes adatokat) a
  Minkaméhészet a megőrzésre vonatkozó jogi kötelezettsége teljesítése érdekében az Szt. 169.
  § (1) bekezdésében foglalt határideig megőrzi. Ez esetben az adatkezelés jogalapja a GDPR 6.
  cikk (1) bekezdés c) pontja szerinti jogalap. A Minkaméhészet az így megőrzött adatokon az őrzés
  kivételével más adatkezelési műveletet a megőrzés időtartama alatt nem végez.

Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

III. AZ ADATKEZELŐ ADATAI ÉS ELÉRHETŐSÉGEI

Oláh Dániel e.v.
Székhely: 1172. X. utca 3.
Nyilvántartási szám: P000000589685
Adószám: 54624843-1-33
Képviseli: Oláh Dániel
E-mail cím: hello@minkameheszet.hu
Weboldal: www.minkameheszet.hu


A Minkaméhészettel való kapcsolatfelvétel további lehetőségeit a Minkaméhészet honlapja tartalmazza.
Az érintett személyes adataihoz a sales munkakörben dolgozó munkatársunk, a munkája végzéséhez
szükséges mértékben hozzáfér.

IV. AZ ADATFELDOLGOZÓ ADATAI

Az ajánlatkérés, termékrendelés és tájékoztatáskérés vonatkozásában a www.minkameheszet.hu weboldal
üzemeltetése, illetve a Shop menüpont alatt megtalálható termékrendelési űrlap üzemeltetése és az
űrlap kitöltésével megadott személyes adatok rögzítése, valamint továbbítása vonatkozásában
tárhely-szolgáltatót veszünk igénybe. A tárhely-szolgáltató adatai:

Oláh Dániel e.v.
Székhely: 1172. X. utca 3.
Nyilvántartási szám: P000000589685
Adószám: 54624843-1-33
Képviseli: Oláh Dániel
E-mail cím: hello@minkameheszet.hu
Weboldal: www.minkameheszet.hu

V. COOKIES (SÜTIK)

A „cookie” egy kis adatfájl (a kiszolgáló és felhasználó között cserélt kisméretű adat), amelyet a webhely küld
a felhasználó számítógépének merevlemezére. A Minkaméhészet és szolgáltatói akkor küldenek cookie-kat,
ha meglátogatja a webhelyünket vagy a hirdetésünket tartalmazó webhelyeket, információt kér vagy
szab testre, illetve ha regisztrál bizonyos szolgáltatásokra.
A Minkaméhészet arra használja a kereső- és Flash cookie-kat, hogy például megtudjuk, hogy Ön járt-e már valaha az
oldalunkon illetve segít azonosítani azokat a funkciókat/szolgáltatásokat, amik Önt a leginkább
érdekelhetik. A kereső és a Flash cookie-k növelik az online élményt az által, hogy megőrzik az Ön
által preferált információkat, amíg egy adott oldalon tartózkodik. Sem a kereső sem a Flash cookie-k
nem tudják Önt személy szerint beazonosítani.
Amennyiben elfogadja a cookie-kat a webhelyünkön, akkor hozzáférést biztosíthat a böngészési szokásaival
kapcsolatos információkhoz, amelyeket felhasználhatunk a felhasználói élmény testre szabására. A
cookie-kat általában egy munkamenet idejére érvényes, illetve „állandó” cookie-ként különböztetik
meg. Az egy munkamenet során érvényes cookie-k csak a böngésző bezárásáig maradnak a
számítógépen. Az állandó cookie-k a törlésükig vagy lejáratukig a számítógépen maradnak. A legtöbb
böngésző alapértelmezés szerint automatikusan elfogadja a cookie-kat, de a böngésző biztonsági
beállításainak módosításával elutasíthatja, illetve szelektálhatja őket.
Ha kikapcsolja a cookie-k használatát, a webhely egyes funkcióit nem fogja tudni kényelmesen kezelni, és
egyes weboldalak nem jelennek meg megfelelően. A legnépszerűbb böngészőkkel és a cookie-k
kezelésével kapcsolatban a böngészője súgó és támogatás szakaszában tájékozódhat.


A Minkaméhészet által használt cookie-k:


Elemzési célokat szolgáló cookie-k


A Minkaméhészet webhelyére tett látogatáskor egy webelemző szoftver által létrehozott névtelen cookie segít
megállapítani, hogy járt-e már a felhasználó a webhelyen korábban. Ezek a cookie-k segítenek
meghatározni a látogatók számát, a látogatók tartózkodási helyét és az általuk megtekintett oldalakat
is. Az itt szerzett adatokat az oldalak látogatottságának felmérésére, majd az oldalak színvonalának
javítására használjuk fel. Az elemzési célokat szolgáló cookie-k statisztikai adatok gyűjtésére
alkalmasak, személyazonosításra azonban nem.


Webhelyek működésével kapcsolatos cookie-k


Bizonyos cookie-k tárolják, hogy a felhasználó a webhelyen mely eszközöket, illetve funkciókat használta. A
Partnerkapu használatakor használt cookie például tárolja, hogy milyen névvel jelentkezett be, hogy
legközelebbi bejelentkezésekkor automatikusan ki tudjuk ezt a mezőt tölteni Önnek. Ezek a cookie-k
semmilyen személyi adatot nem tárolnak.


Földrajzi adatokat tároló cookie-k


A térségre vonatkozó tartalmat földrajzi adatokat tároló cookie-k segítségével jelenítjük meg. A cookie-k a
böngésző adatait felhasználva állapítják meg, hogy honnan érkezik a felhasználó az oldalra.


Kikapcsolhatom a cookie-k létrehozását?


Természetesen beállíthatja, hogy böngészője egyáltalán ne fogadjon el cookie-kat, vagy csak bizonyos
webhelyek cookie-jait fogadja el. A következő hivatkozásokra kattintva megismerkedhet a főbb
böngészők cookie-kra vonatkozó beállítási eljárásaival. A böngésző súgójában is hasznos tudnivalókat
olvashat.


A chrome cookie beállításai:
(https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=hu)
A Firefox cookie beállításai:
(https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-engedelyezese-es-tiltasa-amit-weboldak-haszn)
Az Internet Explorer, Win10, Win8.1 cookie beállításai:
(https://support.microsoft.com/hu-hu/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies)
A Safari cookie beállításai (Mac):
(http://support.apple.com/kb/PH5042)
A Safari cookie beállításai (iPhone és iPad):
(http://support.apple.com/kb/HT1677)

VI. AZ ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS JOGOK ÉS JOGORVOSLATI
LEHETŐSÉGEK

Az adatkezeléssel érintett kérelmezheti az Adatkezelőnél:
(a) tájékoztatását személyes adatai kezeléséről;
(b) a személyes adataihoz való hozzáférést;
(c) személyes adatainak helyesbítését;
(d) a GDPR 18. cikk (1) bekezdése szerinti esetekben személyes adatai kezelésének korlátozását;
(e) személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását.
A Munkavállaló tájékoztatás, helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét a info@minkameheszet.hu
elektronikus címünkre várjuk. Az érintett írásbeli kérelmére – 15 napon belül – a részünkre átadott
személyes és egyéb adatainak kezeléséről írásban tájékoztatást nyújtunk, haladéktalanul helyesbítjük
adatait, illetve kérésére haladéktalanul töröljük azokat.
A GDPR. 18. cikke szerint Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést,
ha az alábbiak valamelyike teljesül:
a) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra
vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok
pontosságát;
b) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok
felhasználásának korlátozását;
c) az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett
igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
d) az érintett a GDPR 21. cikk (1) bekezdése szerint tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a
korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő
jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.
A GDPR 20. cikk (1) bekezdése értelmében az érintettet megilleti az adathordozhatósághoz való jog,
azaz az érintettet jogosult arra, hogy az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt,
széles körben használt, géppel olvasható formában megkapja, továbbá, hogy ezeket az adatokat egy
másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy az adatkezelő ezt akadályozná. Az érintett jogosult arra,
hogy – amennyiben ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti
közvetlen továbbítását.
A GDPR 11. cikk (1) bekezdése értelmében az adatkezeléssel érintett személy jogosult arra, hogy a saját
helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a GDPR 6. cikk (1)
bekezdésének e) vagy f) pontján alapuló kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló
profilalkotást is. Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve,
ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek
elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi
igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
Az érintett a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (1125 Budapest, Szilágyi
Erzsébet fasor 22/C; telefon: +36-1-391-1400; fax: +36-1-391-1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu)
bejelentéssel vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy a személyes adatok kezelésével
kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll.
Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezeléssel összefüggésben bírósághoz fordulhat azzal,
hogy az eljárás az érintett választása szerint a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék
előtt is megindítható.
Az adatkezeléssel kapcsolatos jogokat és jogorvoslati lehetőségeket részletesen a GDPR III. és VIII.
fejezetei, valamint az Infotv. II/A. és VI. fejezetei tartalmazzák.

VII. AZ ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS MINDEN EGYÉB TÉNY, ADAT

A Minkaméhészet minden, a rendelkezésére álló, technikai és egyéb eszközt igénybe vesz az adatok
biztonságos tárolása, őrzése, valamint az adatokkal való visszaélés megelőzése érdekében.